Rekreačné poukazy

Rekreačné poukazy

 Kto má nárok na rekreačný poukaz?

Príspevok na rekreáciu je povinný poskytnúť zamestnancovi každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne ako zamestnanecký benefit.

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.

O príspevok môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 2 roky.

 

Aká je výška rekreačného poukazu?

Príspevok na rekreáciu – tzv. rekreačný poukaz je zamestnancovi poskytnutý vo výške 55 % oprávnených výdavkov, max. však v sume 275 € ročne.

 

Kto môže využiť rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz môže využiť osoba, ktorej bol vydaný alebo jej rodinní príslušníci, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii - manžel/manželka, druh/družka, deti, rodičia žijúci v jednej domácnosti.

 

Využitie rekreačného poukazu je možné:

len na území Slovenska a to za účelom služieb cestovného ruchu spojených s ubytovaním minimálne na 2 noci, ktorého súčasťou môžu byť aj stravovacie služby, wellness alebo iné služby zahŕňajúce oddych a rekreáciu, na úhradu nákladov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov, do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

 

Ako využiť rekreačný poukaz v Šport Hoteli*** Donovaly?

Pozrite si ponuku našich pobytových balíčkov a pobyt si rezervujte emailom cez recepciu hotela alebo cez hotelový systém pre online rezervácie ubytovania. 

Po potvrdení rezervácie pobytu recepciu upozornite, že máte záujem využiť rekreačný poukaz a poskytnite jej svoje fakturačné údaje – meno, priezvisko a adresu.  Na základe zaslaných údajov Vám bude vystavená zálohová faktúra za pobyt.

Po vyúčtovaní pobytu Vám vystavíme daňový doklad, ktorý obsahuje Vaše údaje, termín pobytu a cenu pobytu.

svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní po pobyte, na základe čoho Vám zamestnávateľ preplatí príspevok na rekreáciu.

Všetky detaily ohľadom uplatnenia rekreačného poukazu si musíte overiť predovšetkým u svojho zamestnávateľa.

 

Partneri hotela: Edenred, Gusto karta

V prípade našich sezónnych pobytových balíčkov JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA je možné zaplatiť si pobyt priamo na recepcii kartou Edenred alebo Gusto kartou.

 

Cestovné kancelárie

Ak si pobyt  v našom hoteli rezervujete prostredníctvom cestovnej kancelárie, v takom prípade vám doklad pre zamestnávateľa na využitie rekreačného poukazu vystaví cestovná kancelária.

 

Informácie v PDF

euTento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Viac informácií
Všetky práva vyhradené © 2016 SPORT HOTEL
Design by littleCube • Web by kreativnareklama.sk